บริจาคสมทบทุนให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบบริจาค คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาค สำหรับผู้มีจิตศรัทธา
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุ
ในการบริจาคให้คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการบริจาคนี้
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ความร่วมมือทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคเพื่อทุนการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์และพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
บริจาคเพื่อหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาคเพื่อศูนย์ดวงตาประดิษฐ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า